Duizeligheid

Iedereen heeft het gevoel van duizeligheid wel eens ervaren; bijvoorbeeld als u een keer te snel opstaat of een aantal keren snel ronddraait. Duizeligheid is een gevoel waarbij de oriëntatie in relatie tot je omgeving is verstoord. Dit kan door mensen, afhankelijk van wat de oorzaak is, op verschillende manieren worden ervaren. Sommige mensen ervaren draaierigheid, waarbij zijzelf of de wereld om hun heen ronddraait. Mensen kunnen ook klagen over een gevoel van flauwte of een licht gevoel in het hoofd. In andere gevallen kunnen mensen bijvoorbeeld tijdens het lopen het idee hebben dat ze moeite hebben het evenwicht te bewaren. Duizeligheid kan gepaard gaan met ander symptomen zoals angst, transpireren, hartkloppingen, misselijkheid, braken en valneigingen.

Een aantal systemen in het lichaam zijn verantwoordelijk voor het behoud van een juiste oriëntatie en evenwicht. Deze systemen zijn de evenwichtsorganen, de ogen en de spieren en pezen in de benen en de nek. Het evenwichtsorgaan bevindt zich in het binnenoor en is gevoelig voor veranderingen in de stand van het hoofd en voor- achterwaartse versnellingen van het hoofd. De ogen geven informatie over de positie van het lichaam ten opzichte van de omgeving. Tot slot geven de spierspoeltjes in de spieren van de nek en benen informatie over de stand van het lichaam en hoe het hoofd staat ten opzichte van de romp. Al deze informatie wordt samengevoegd in de regelcentra van de hersenstam en grote hersenen om adequate reacties teweeg te brengen.

Bij het vaststellen van de oorzaak van uw duizeligheid is uw eigen beschrijving ervan erg belangrijk. Hierbij is het bijvoorbeeld van belang of er sprake is van draaiduizeligheid, een licht gevoel in het hoofd of het gevoel te vallen. Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen of de klachten plotseling of meer geleidelijk zijn ontstaan. Verder zal uw chiropractor u vragen of de duizeligheid optreedt bij bepaalde hoofdbewegingen en of er nog ander veschijnselen zijn zoals oorsuizen, pijn in het oor, een verminderd gehoor of nevensymptomen zoals transpireren, hartkloppingen en/of braken.

Het onderzoek spitst zich toe op de hierboven beschreven systemen. Naast een uitgebreid neurologisch onderzoek en bloeddrukmetingen wordt er naar uw oogbewegingen gekeken. Na het onderzoek kunnen wij bepalen of we aan uw vorm van duizeligheid iets kunnen doen. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld een doorbloeding- stofwisselingsstoornis, bijwerking medicatiegebruik) is verwijzing naar uw huisarts nodig om verder onderzoek te verrichten. Behandeling in onze praktijk bestaat onder andere uit specifieke oefeningen voor het evenwichtsapparaat en de ogen. Soms is aanvullende behandeling van het hoge nekgedeelte nodig.

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK MAKEN