De naam “chiropractor” mag in Nederland door iedereen worden gebruikt omdat het geen beschermde titel is. Ons lidmaatschap bij de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) zijn voor u daarom een belangrijke zekerheid. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij verantwoorde en kwalitatieve zorg bieden en dat uw behandelingen (gedeeltelijk) worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

De NCA (www.nca.nl) is een beroepsorganisatie die de kwaliteit van ons vak voorop heeft staan. Alleen chiropractoren die een erkende vijfjarige universitaire opleiding hebben voltooid kunnen lid worden. Daarnaast heeft ieder NCA-lid bij deze vereniging een post-graduate programma gevolgd en dat met een theoretisch en praktisch examen succesvol afgerond.

De SCN (www.stichtingchiropractie.nl) is een onafhankelijk kwaliteitsorgaan dat controleert of de ingeschreven chiropractoren voldoen aan de jaarlijkse na- en bijscholingscriteria.