Rugpijn: hulp zoeken of niet?

Lage rugklachten komen heel veel voor. Ongeveer de helft van alle Nederlanders wordt er met enige regelmaat mee geconfronteerd.

Helaas wordt nog altijd ten onrechte aangenomen dat de meeste rugklachten vanzelf over gaan. En hoewel dit voor een deel van de rugproblemen waar is, geldt dit zeker niet altijd. In dit artikel bespreken we welke rugklachten doorgaans snel herstellen en in welke situaties het beter is om onze hulp te zoeken.

Plotseling ontstane klachten gaan meestal vanzelf over.

Globaal zijn rugklachten in twee categorieën in te delen: klachten die plotseling ontstaan en klachten die heel geleidelijk komen opzetten. Bij rugklachten die plotseling ontstaan is de kans groot dat ze binnen enkele dagen weer beginnen af te nemen. Zeker wanneer er een duidelijke aanleiding is, zoals verkeerd tillen of ongebruikelijke, belastende activiteiten.

Een veilige vuistregel is om 5 dagen af te wachten. Indien er binnen enkele dagen duidelijk herstel optreedt is er niets aan de hand en zal de rug waarschijnlijk binnen 1 à 2 twee weken volledig pijnvrij zijn. Mocht er binnen 5 dagen onvoldoende herstel plaatsvinden is het verstandig om de klachten toch op korte termijn ons te laten beoordelen. 

Klachten die geleidelijk ontstaan gaan meestal niet vanzelf over

Vaak is er geen duidelijke aanleiding voor rugpijn, maar ontstaan de klachten heel geleidelijk. In dergelijke situaties spelen slechte dagelijkse gewoontes een belangrijke rol. Voorbeelden hiervan zijn te weinig lichaamsbewegingen, verkeerde (werk)houding of eenzijdige activiteiten. De rug raakt hierdoor geleidelijk geïrriteerd en wanneer de maat vol is ontstaan pijnklachten.

Dit type klachten gaat doorgaan niet vanzelf over. Immers, er zal iets aan de onderliggende oorzaken gedaan moeten worden voordat de rug kan herstellen. Afwachten heeft geen zin, hoe eerder er ingegrepen wordt hoe sneller het probleem aangepakt kan worden.

Aanpak is maatwerk

Elke rug is uniek en voor elke rug zijn de omstandigheden anders. Daarom moet per geval worden vastgesteld welke omgevingsfactoren een rol spelen en welke bewegingsproblemen hierdoor zijn ontstaan. Alleen de juiste combinatie van gedragsveranderingen, doelgerichte behandeling en corrigerende oefeningen zal tot een oplossing leiden. Maatwerk in plaats van eenheidsworst! 


LAATSTE NIEUWS
ARCHIEVEN